Nederlandse studie naar cognitie

ADHD en autisme

De eerste dataverzameling voor NESCOG is inmiddels afgerond. In totaal hebben 831 mensen één of meerdere cognitieve taken gedaan, en speeksel afgestaan. Meer dan 500 mensen hebben de online vragenlijst in gevuld! In het NEMO in Amsterdam hebben ook nog eens 438 kinderen een cognitieve taak gedaan. Hartelijk dank voor jullie deelname!

Een eerste onderzoek naar de relatie tussen cognitie en psychologische eigenschappen is inmiddels afgerond. Tinca Polderman onderzocht waarom ADHD en autisme verwante symptomen vaak samen voorkomen. Het bleek dat met name een tekort in aandacht dit samengaan verklaarde. Mensen die hoog scoren op zowel ADHD als autisme gerelateerde items op onze vragenlijst blijken vaak niet makkelijk van het ene gespreksonderwerp naar het andere te kunnen schakelen, zijn vaker geobsedeerd door één onderwerp en kunnen niet goed twee dingen tegelijkertijd doen. Deze vaardigheden worden vaak samengevat met ‘cognitieve flexibiliteit’. Uit MRI onderzoeken is gebleken dat met name de frontale hersenen zijn belast met deze cognitieve flexibiliteit. Mogelijk zijn genen die een rol spelen in de frontale hersenen dus betrokken bij ADHD en autisme symptomen.

Wanneer de genotyperingen van het NESCOG sample zijn afgerond is het onderzoeken van dit soort genen een mogelijke eerste stap in onze zoektocht naar genen voor cognitie en cognitie gerelateerde stoornissen.