Nederlandse studie naar cognitie

Cognitieve testen

Om cognitieve vaardigheden te kunnen meten zullen diverse tests worden afgenomen die verschillende aspecten van cognitieve vaardigheden meten. De testen worden per computer afgenomen. De cognitieve testen voert u uit op een onze test locatie in Amsterdam.

Er wordt onder andere een algemene intelligentietest afgenomen. Met deze test worden algemene aspecten van de intelligentie getoetst, waaronder verbale intelligentie, numerieke intelligentie en geheugen. De test bestaat uit meerdere subtesten en duurt in totaal ongeveer 50 minuten. Naast deze algemene intelligentietest worden nog drie testen afgenomen die specifieke cognitieve vaardigheden meten zoals aandacht, geheugen en visuele waarneming.

Persoonlijke uitslag
Als dank voor uw deelname ontvangt u van ons een persoonlijk uitslagen formulier. Hierop vindt u uw prestatie op de intelligentietest, en de prestaties op de andere cognitieve testen.