Nederlandse studie naar cognitie

Onderzoeksteam

Danielle Posthuma
Danielle Posthuma is projectleider van NESCOG en werkzaam als universitair hoofddocent op de afdeling Klinische Genetica van het VU Medisch Centrum en de afdeling Functionele Genoomanalyse, VU Amsterdam. Zij is lid van De Jonge Academie van de Koninklijke Academie der Wetenschappen. In haar promotie onderzoek bestudeerde zij de genetische basis van cognitie met behulp van gegevens van tweelingen en hun familieleden. Na haar promotie zette zij dit onderzoek voort, mede dankzij een grote subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Sophie van der Sluis
Sophie van der Sluis is onderzoeker op de afdeling Functionele Genoomanalyse, VU, Amsterdam. In haar promotieonderzoek onderzocht zij de relaties tussen werkgeheugencapaciteit en de lees- en rekenvaardigheid van kinderen. Zij is als onderzoeker betrokken bij het NESCOG project en onder andere verantwoordelijk voor supervisie van de analyse van de testgegevens.

Tinca Polderman
Tinca Polderman is Universitair Docent op de afdeling Functionele Genoomanalyse van de VU Amsterdam en sinds begin 2010 verbonden aan de NESCOG studie. Zij studeerde Biologische Psychologie aan de VU en is gepromoveerd in de genetica van cognitie en aandachtsstoornissen bij kinderen.

Marjolein Hoogeboom
Marjolein Hoogeboom was werkzaam als onderzoeksassistente op het NESCOG project. In 2007 is zij naast haar studie Biologische Psychologie, begonnen als testassistent bij NESCOG. In 2008 behaalde zij haar bachelordiploma Biologische Psychologie waarna zij als onderzoekassistent bij het project betrokken bleef. Zij heeft naast haar baan een jaar Medische Psychologie in Tilburg gestudeerd en studeert momenteel Klinische Neuropsychologie aan de VU Amsterdam.

Mandy Grannetia
Mandy Grannetia was werkzaam als onderzoeksassistente op het NESCOG project. Zij studeert Biologische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Door haar brede interesse in de cognitieve neurowetenschap zal zij haar studie in 2010 voortzetten middels de Master opleidingen Klinische Neuropsychologie en Cognitieve Neuropsychologie.

Annabelle Vinkhuyzen
Annabelle Vinkhuyzen promoveerde in 2010 op de eerste gegevens die zijn verzameld in de NESCOG studie. Haar promotieonderzoek is onderdeel van NESCOG en richt zich op het blootleggen van het samenspel tussen genen en omgeving bij intelligentie. Haar onderzoeksgegevens zijn gepubliceerd in een academisch proefschrift en in internationale wetenschappelijke bladen. Momenteel is zij werkzaam als postdoc aan het Queensland Institute of Medical Research, en zijdelings bestrokken bij het NESCOG onderzoek.

Thais Rizzi
Thais Rizzi is werkzaam als promovendus op de afdeling Functionele Genoomanalyse (VU). Haar onderzoek richt zich op het blootleggen van de genetische basis van cognitie. Zij verricht onderzoek in het genetische lab en is verantwoordelijk voor DNA isolatie, genotyperingen, en statistische verwerking van de DNA gegevens.

Ivan Chavarria Siles
Ivan Chavarria Siles studeerde geneeskunde aan de universiteit van Costa Rica, en biochemie aan de Universiteit van Madrid, Spanje. Hij werkte als wetenschappelijk onderzoeker in de psychiatrische genetica in Costa Rica en is sinds januari 2010 werkzaam als promovendus aan de afdeling Functionele Genoomanalyse, VU Amsterdam en aan het FC Donders Institute, Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op de link tussen de functie en de structuur van de hersenen, genetica en intelligentie. Hij is betrokken bij de NESCOG testafnames die plaatsvinden in Nijmegen.

Partners
NESCOG werkt samen met verschillende wetenschappers:

Prof. dr. Jaap Murre - UvA, Amsterdam
dr. Romke Rouw - UvA, Amsterdam
dr. Tanja GM Vrijkotte - AMC, en ABCD-studie Amsterdam
Prof. dr. Guillen Fernandez - FC Donders Institute, Nijmegen